Un grand mystère connu des seuls initiés

Du parc Josaphat à la Grand Place : 15 minutes Josaphatparc – het Grote Plein : 15 minuten.
De la porte de Hal à la gare du Nord : 10 minutes Hallepoort – Noordstation : 10 minuten
Du parc Josaphat à la Maison des Cyclistes : 11 minutes Josaphatparc – Fietsershuis: 11 minuten
Du Westland Shopping à la Place De Brouckère : 17 minutes Westland Shopping – De Brouckèreplein : 17 minuten
De la porte à la porte. Van deur tot deur.
En pleine heure de pointe. En tijdens de piekuren.

De quelle nouvelle invention s’agit-il ? En matière de mobilité, il y a des solutions que personne ne voit tant elles sont simples et sous la main. Un grand mystère connu des seuls initiés: A l’insu du plus grand nombre, notre capitale est sillonnée par des itinéraires cyclables. Pour garder ces itinéraires secrets, ils sont totalement dépourvus de marquage. Le dernier vendredi de mars, des cyclistes venus de partout apposeront des autocollants tout au long du parcours qui se révélera au grand jour.

En rendant les ICRS, ainsi que tout aménagement cycliste plus visibles, nous contribuerons à inciter tout un chacun à s’essayer au vélo. Si la visibilité des cyclistes est essentielle pour notre sécurité, la visibilité des aménagements est nécessaire pour atteindre la masse critique. Le ministre régional a promis des milliers d’euros d’investissements dans son plan vélo 2006-2007, mais nous devons nous répéter : nous ne voyons que peu de chose avancer. Or, le ministre lui même vient de constater que le nombre de cyclistes est en très forte hausse! Pourquoi la réalisation des ICRs est-elle à la traîne?

Een geheim gedeeld door een paar ingewijden

Welk nieuw model is dat? Wat hebben ze weer uitgevonden? Wat de mobiliteit betreft, zijn er oplossingen die iemand ziet omdat ze zo eenvoudig en voor de hand liggen zijn.. Een geheim gedeeld door een paar ingewijden: zonder dat de massa’s pendelaars hiervan op de hoogte zijn, wordt onze hoofdstad doorkruist door gewestelijke fietsroutes. Om dit geheim niet te verklappen werd geen enkele wegmarkering aangebracht. De laatste vrijdag van maart, zullen fietsers van alle aankomsten één GFR aan het licht doen komen voor iedereen door op de ganse lengte ervan stickers te kleven.

Door deze GFR, en alle fietsvoorzieningen meer zichtbaar te maken, zullen wij meer mensen aanzetten om de fiets voor hun dagelijkse verplaatsingen te kiezen. Wanneer de zichtbaarheid van de fietser essentieel is voor haar/zijn veiligheid, is meer zichtbaarheid van de fietsuitrustingen nodig om de kritische massa te bereiken. De gewestelijke Minister beloofde miljoenen euro’s investeringen in het gewestlelijke fietsplan 2006-2007. Tot ons spijt moeten we vaststellen dat het niet echt vooruit gaat, daar waar de Minister zelf recentelijk heeft astgesteld dat het aantal fietsers verviervoudigd was! Waarom moet het nu absoluut zo traag gaan als het om GFR gaat ?