A l’initiative de la ville, les boulevards du centre de Bruxelles vont être aménagés pour donner un peu de place aux déplacements à vélo. VéloFiets Bruxsel (la locale du GRACQ et du Fietsersbond de la ville de Bruxelles) et PlaceOvélo organisent, pour fêter cela, une inauguration symbolique le vendredi 30 mars vers 19h00 sur le boulevard Anspach. Après bien des « Streets Sharings » et différentes masses critiques ces quinzes dernières années et autres actions ludiques à l’instar de celle organisée en juillet 2011 et l’interpellation du conseil communal qui a suivi en septembre, l’heure est à la réjouissance. Il ne s’agit en effet pas uniquement de l’amélioration de la sécurité des déplacements à vélo. Il en va également de l’amélioration de la qualité de l’air, de la réduction des nuisances sonores et d’une répartition équitable de l’espace pour le bien-être des habitants et visiteurs.Nous irons aussi parcourir un des ex-chainons manquants dans les itinéraires cyclables, la rue de Namur, dont la piste cyclable en SUL est enfin utilisable par les cyclistes.

Rendez-vous a 18h porte de Namur ce vendredi 30 mars 2012..

Stad-Brussel legt fietspaden aan op de centrale lanen. Dat moet gevierd worden! Vélofiets Bruxsel (de tweetalige afdeling van Fietsersbond en Gracq voor Brussel-Stad) en placeOvélo organiseren een symbolische inhuldiging van de fietspaden op vrijdag 30 maart om 19 uur, op Anspachlaan. Na vijftien jaar van ludieke en ongeduldige acties zoals ‘Street Sharings’, kritische massa’s en het zelf aanbrengen van de fietsstroken in juli 2011 gevolgd door een interpellatie in de gemeenteraad in september, is het nu tijd om tevreden te zijn. Het is inderdaad niet alleen het verbeteren van de veiligheid van de fietsen.Het gaat inderdaad niet alleen om het verbeteren van de veiligheid voor de fietsers.  Autoluwere stadskernen betekenen evenzeer een betere luchtkwaliteit, minder geluidsoverlast en een eerlijkere verdeling van de openbare ruimte, kortom een betere kwaliteit van leven en vertoeven voor alle bewoners en bezoekers. »We fietsen ook langs de voordien ontbrekende schakels van belangrijke fietsroutes, zoals bijvoorbeeld langs de intussen geasfalteerde Naamsestraat, waar er eindelijk comfortabel kan gefietst worden. »

Afspraak Naamse Poort, deze vrijdag 30 maart 2012 om 18u